Administrasjon – Skole

Når en kommune er ny på Conexus Engage må både skoleeier og skoleadministrator utføre noen oppgaver før lærerne kan logge inn og starte registreringen.

Se mer i avsnittene under. Informasjonene under gjelder selvfølgelig selv om dere ikke er nye på Conexus Engage, men har behov for å utføre vedlikehold.