Hvordan sende påloggingsinformasjon til en ansatt

Det anbefales at påloggingsinformasjon ikke sendes ut før lærerne er informert om igangsetting av Conexus Engage og hva Conexus Engage er.

 

Du kan sende påloggingsinformasjon til en eller flere ansatte samtidig.

  1. Stå i bildet med oversikt over alle ansatte.

2. Marker den eller de ansatte du ønsker å sende brukernavn og passord til ved å klikke i

3. Klikk på , og skoleadministratorene vil motta sitt brukernavn og passord per e-post.

E-posten de ansatte mottar ser slik ut: